Теоретичні передумови. Надійне функціонування обладнання залежить від якості монтажу

Надійне функціонування обладнання залежить від якості монтажу. Успішний монтаж машин і апаратів забезпечується підготовчими роботами. До цих робіт відноситься забезпечення постійного або тимчасового електропостачання або освітлення, обігрів приміщення до температури не менш за 16оС. При великому об’ємі монтажних робіт організуються тимчасові майстерні (слюсарна, електротехнічна, сантехнічна); при малому об’ємі використовуються працюючі майстерні.

Одним з етапів підготовчих робіт є перевірка забезпеченості монтажної ділянки підйомно-транспортним і такелажним обладнанням, наявністю монтажних матеріалів (сортова сталь, кріпильні деталі, електротехнічні деталі, шмаття та інше).

Монтажна ділянка повинна мати протипожежні засоби: водогін, вогнегасники, пісок та інші.

Перед монтажними роботами перевіряється відповідність фундаментів, прорізів, каналів і Теоретичні передумови. Надійне функціонування обладнання залежить від якості монтажу т. ін. проектній документації. Окрім того, необхідно мати технічну документацію на встановлення обладнання, робочі креслення на обв’язку трубопроводами, специфікацію на машини і апарати, що монтуються.

Підготовчі роботи також включають у графік робіт на монтаж, випробування і здавання обладнання.

В даній роботі розглядається встановлення насосної установки на фундамент. Для пересування установки (рис. 4.1) використовується таль, для контролю горизонтальності - рівень. Співвісність валів насосу і електродвигуна перевіряють за допомогою стрілок, лінійок, щупів.

Рис. 4.1. Схема установки, що монтується: 1 - фундамент; 2 - насос; 3 - муфта; 4 – привод. Рис. 4.2. Установка насосу на фундамент: 1 - станина насосу; 2 - пакет прокладок; 3 – фундамент.

Перед виконання роботи проводяться підготовчі операції: вивчення технічної документації на обладнання, що Теоретичні передумови. Надійне функціонування обладнання залежить від якості монтажу монтується, і інструкції з охорони праці, перевірка підйомного обладнання, забезпечення контрольними інструментами. Потім візуально перевіряється фундамент під обладнання. Фундамент не повинний мати тріщини, оголені арматури, пустоти.

Установку насосу і електродвигуна на підготовчому фундаменті проводять з точною перевіркою у плані, по висоті і горизонталі.

Обладнання може встановлюватися на фундаменті з використанням прокладок або опиратися безпосередньо на фундамент, бетонну підливку. Використання прокладок при монтажу обладнання дозволяє компенсувати неточності, що допущені при будуванні фундаменту. Монтаж насосу на фундамент з використанням прокладок пояснюється рис. 4.2.

Фундамент у місцях розміщення прокладок вирівнюється зубилом. Ці місця повинні бути, по можливості, горизонтальними і розташовуватися на одній висоті. Розміри Теоретичні передумови. Надійне функціонування обладнання залежить від якості монтажу таких вирівняних площин повинні бути на 10-20 мм більшими за розміри прокладок. Самі прокладки, як правило, мають розміри 75´150 мм, 100´100 мм, 200´150 мм. Кількість прокладок в одному пакеті, як правило, на повинно перевищувати трьох. Прокладки розташовують під опорами насосу у колодязях під фундаментні болти. Підбором кількості прокладок в пакетах насос встановлюється горизонтально, що контролюється рівнем, встановленим на контрольній площині або на муфті, що з’єднує вал насосу з валом електродвигуна. Аналогічним чином встановлюється на фундаменті електродвигун насоса і перевіряється співвісність їхніх валів. Результати вимірювань оформлюються протоколом (табл. 4.1, 4.2).Співвісність валів перевіряється у відповідних випадках за допомогою індикаторів годинникового типу або Теоретичні передумови. Надійне функціонування обладнання залежить від якості монтажу стрілок, що кріпляться хомутами на напівмуфтах. Осьові і радіальні зазори можуть вимірюватися при цьому за допомогою щупів у чотирьох положеннях валу при його обертанні на 90о. При нормальній співвісності радіальні і осьові зазори будуть однаковими при всіх 4-х положеннях валу. Менш точна перевірка співвісності здійснюється по напівмуфтам за допомогою металевої лінійки і щупу. Металева лінійка при необхідній співвісності валів повинна лягати на напівмуфта без зазору, а відстань між торцями напівмуфта повинна бути однаковою в 4-х положеннях,

що відмічені при обертанні одного з валів послідовно на 90о. Схема вимірювань наведена на рис. 4.3. Дані вимірювання заносяться в табл. 4.2. Порядок виконання Теоретичні передумови. Надійне функціонування обладнання залежить від якості монтажу роботи: 1. Вивчити технічну документацію: паспорт насосу і приводу, методичні вказівки до лабораторної роботи, інструкцію з техніки безпеки. 2. Перевірити фундамент під насосну установку, що монтується, наявність і справність контрольних інструментів. Рис. 4.3. Схема перевірки валів на співвісність: 1 - вал насосу; 2 - напівмуфта валу насосу; 3 - напівмуфта валу електродвигуна; 4 - вал електродвигуна; А - радіальний зазор; В - осьовий зазор.

3. Провести встановлення і перевірку на горизонтальність об’єкту, що монтується.

4. Провести перевірку валів насосу і електродвигуна.

Таблиця 4.1.

Перевірка горизонтальності

№№ пп Показники рівню до перевірки Показники рівню після перевірки

Таблиця 4.2.

Перевірка співвісності

№№ пп До перевірки Після перевірки

Звіт

Звіт про роботу повинен містити:

- короткі відповіді на контрольні питання;

- протокол проведення роботи Теоретичні передумови. Надійне функціонування обладнання залежить від якості монтажу.

Контрольні питання

1. З чого складаються підготовчі передмонтажні роботи?

2. З якою метою вивчається технічна документація на обладнання, що монтується?

3. Які пристрої, інструменти і прилади використовуються при монтажу обладнання?

4. Які способи встановлення обладнання на фундамент використовують в хімічній промисловості?

5. Як здійснюється перевірка обладнання на горизонтальність?

6. Як здійснюється перевірка співвісності валів, що з’єднуються?


documentarjgdnd.html
documentarjgkxl.html
documentarjgsht.html
documentarjgzsb.html
documentarjhhcj.html
Документ Теоретичні передумови. Надійне функціонування обладнання залежить від якості монтажу